Skrotning af jern og metal er vigtige emner i en tid, hvor vi bliver mere opmærksomme på vores ressourceforbrug og behovet for at mindske vores klimaaftryk. Skrotning handler om at tage sig af affald og udnytte det bedst muligt, mens genbrug af skrot bidrager til at reducere behovet for at udvinde nye ressourcer og mindske miljøpåvirkningen.

I dette indlæg kan du blive klogere på jern- og metalskrot, samt betydningen af genbrug af skrot.

Hvad er skrot?

Skrot er typisk metal, som er blevet udtjent og ikke længere har nogen anvendelse i sin nuværende form. Det kan være bilskrot, bygningsskrot eller industriel skrot.

Skrotning handler om at bortskaffe det udtjente metal på en sikker og bæredygtig måde, hvor man samtidig forsøger at udnytte det på en optimal måde.

Jernskrot og Metalskrot

Hvorfor er korrekt skrotning vigtigt?

Skrotning er vigtigt, fordi det bidrager til at mindske mængden af affald og udnytte ressourcerne bedst muligt.

Skrot kan genanvendes til nye produkter, hvilket reducerer behovet for at udvinde nye råmaterialer og dermed også reducere belastningen på miljøet. Samtidig kan skrotning også føre til energibesparelser, da det kræver mindre energi at genanvende skrot end at udvinde nye ressourcer.

Hvad er genbrug af skrot?

Genbrug af skrot handler om at tage det udtjente metal og omdanne det til nye produkter. Det kan være alt fra cykler til byggematerialer og emballage. Ved at genbruge skrot reducerer vi behovet for at udvinde nye råmaterialer, og dermed også den miljøbelastning, der følger med. Samtidig kan genbrug af skrot også føre til økonomiske gevinster, da genbrugsmaterialer ofte er billigere end nye materialer.

Man kan bidrage til genbrug af skrot på flere måder. Først og fremmest kan man sørge for at bortskaffe sit eget skrot på en miljøvenlig måde, for eksempel ved at aflevere det på en genbrugsstation eller en skrotplads. Derudover kan man også vælge at købe produkter, der er fremstillet af genbrugsmaterialer, og på den måde bidrage til en øget efterspørgsel på genbrugsmaterialer.